Víte jak na nás působí barvy?

 

Barvy, které nás obklopují na nás mají velký vliv, mnohem větší, než by jste si mysleli... 

Mluví za nás jazykem podvědomí a díky ním promlouvá naše duše - to co potřebuje, to jakou píseň volá. Jestliže se naučíme číst skrytý význam barev, naučíme se lépe rozumět lidem okolo nás a nebo také sami sobě.

Máte nějakou oblíbenou barvu? Jakou barvu máte doma ve svém domově - převládá nějaká, je to kombinace více barev? Jakou barvu oblečení si ráno po probuzení obléknete do zaměstnání? 

Existuje i mnoho mýtů o barvách - jako že je třeba červená barvou lásky apod.....

Pojďme se podívat barvám na kloub a poznejme sebe i své okolí.....

 

ZLATÁ BARVA

Barva dokonalosti, vizí a skutků, které mohou změnit svět. Pomáhá při dosahování cílů jako bohatství a uznání a vydělávání peněz, kdy je potřeba neustálého nebo důrazného zvratu.

Je to nejmocnější léčivá barva ze všech, která se spojuje s dlouhým životem a nesmrtelností a poskytuje příliv léčivé energie při všech chronických a oslabujících chorobách.

Zlatá podporuje duchovní energie, intuici, věštění, napojení se na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“.

Symbolizuje majetek, finance, hmotné zabezpečení, štěstí a úspěch. Během rituálů se zlatá barva využívá pro hmotné zabezpečení, ke splnění vysokých cílů, pro štěstí a úspěch, během hledání zaměstnání, zvyšuje osobní sílu a energii, očišťuje auru, podporuje navození změněných stavů vědomí.

 

STŘÍBRNÁ BARVA

Stříbrná měsíční barva je symbolem meditace, intuice, rozvíjení jasnozření, cítění a slyšení. Eliminuje negativní síly, podporuje odhodlání, zajištění hojnosti, ochranu před negativní energií, odstranění zla. Je barvou Měsíce, měsíční magie a měsíčních bohyní. Je barvou jasnovidnosti, meditace, telepatie a astrálního cestování.

Čím je šedá světlejší, až stříbrná, vibrace její energie se posouvá a mění, navozuje rovnováhu. Vzhledem ke své ,,neviditelnosti“, pomáhá zachovat tajemství, uniknout před mentální nebo fyzickou negativní energií, která se nás snaží zahnat do kouta. Světle šedá symbolizuje moudrost. Nezapomínejme, že šedá barva vznikne smíchá-li se bílá (den) s černou (noc). Šedá barva stojí na magickém rozhraní dne a noci, je barvou tajemného mezidobí – svítání a soumraku.

 

MODRÁ BARVA

Je dobrá na hlasivky a pomáhá při jasné komunikaci a vyjadřování. 

Modrá přináší možnosti povýšení v zaměstnání, rozšíření obchodních a společenských příležitostí, zlepšení finančního ohodnocení na základě předchozího úsilí. Přináší úspěch při jednání s úřady, při dosahování spravedlnosti a v situacích, kdy chceme nebo musíme někoho vést.

Modrou auru mívají často léčitelé. Modrá je přirozeně antiseptická, uklidňuje a ochlazuje, ulevuje při bolestech hlavy nebo migrénách, při unavených očích, bolestech uší a bolestech v krku. 

Modrá je obloha, oceán, nekonečno, absolutno, nadpřirozeno, božská harmonie. Představuje ochranu, moudrost, zdraví, štěstí, věrnost, trpělivost. Je barvou neomezených možností, čistoty duše, odpuštění, duchovní touhy, lásky, věrnosti a důvěry. Uklidňuje a napomáhá uvědomění si pravdy a zmatků v neklidném nitru.

Modrá rezonuje s jemnými emocemi, trpělivostí, hlubokými city, něhou a věrností. Prohlubuje rozvážnost a opatrnost v mezilidských vztazích. Je zdrojem inteligence, logického uvažování a inspirace. Modrá vyzařuje klid a tiší hysterické povahy. Prohlubuje esoterické cítění, zlepšuje komunikaci, zklidňuje duševní traumata. Ruší negativní vlivy z vnějšího okolí, pohlcuje napětí, zlo a zlobu. Příliš modré však podporuje přehnaný idealismus.

Bleděmodrá barva má silnou léčitelskou energii, napomáhá v léčení nemocí, popálenin a tiší bolest. Uzdravující je působení bleděmodrého světla.

Indigová probouzí intuici, moudrost, umělecké vlohy, inspiraci a představivost. Vhodná při meditacích, pomáhá rozšiřovat hranice vědomí. Použijeme ji pokud řešíme spory, pomluvy, lži, nebo k odstranění kletby. 

 

FIALOVÁ BARVA

Poskytuje nám spojení s vyššími dimenzemi a pomáhá při meditaci práci s minulými životy, při věštění ze svíček a zrcadel a při astrálním cestování. Poskytuje také duchovní ochranu.

Fialová je obzvláště účinná při léčení ducha a toho, co leží v minulosti.

Fialová barva je základní barvou mystiky, magie, meditace, duchovních schopností, spirituality, záhad, moudrosti a tvůrčí síly. Vibrace fialové ovlivňuje šestý smysl a tím také odpovědnost. Čistí duši.  Funguje při zrušení kletby, pokud máme pocit, že proti nám někdo vysílá negativní energii.

 

ŽLUTÁ BARVA

Žlutá ostří logiku, koncentraci a všechny aspekty vědomé síly mysli včetně paměti, učení, mentální bystrosti a soustředění. Posiluje sílu vůle a schopnost jasné komunikace. Žlutá také pomáhá při práci s technikou, při změnách zaměstnání a překonávání finančních problémů.

Žlutá je vznešenost sama, evokuje představivost a tvořivost, odhodlání k prozkoumávání nových cest a přináší víru v nové začátky. Zažehná jakékoliv nepřízně osudu, podpoří vytváření všeho pozitivního v životě, neboť žlutá prezentuje energii světla.

Rozvíjí intelekt, soustředění a organizační schopnosti. Je barvou vědomí, komunikace, myšlení, inspirace, sebedůvěry, rozvahy a intuice. Zvyšuje sebevědomí. Je barvou Slunce, zlata, ohně a světla, tím také symbolem pravdy a nečekaných změn. Vibrace žluté rozvíjí tvořivost, evokuje lásku a laskavost. 

 

ZELENÁ BARVA

Zelená zvyšuje příliv lásky, empatie a soucitu. Protože je spojována s růstem, může se využívat pro postupný nárůst veškerých energií, hlavně těch, co se týkají bohatství a potencionálních zdrojů, a přináší také štěstí.

Zelená je zdraví, rovnováha, harmonie, naděje, obnova a růst, hojnost, plodnost, vytrvalost a láska,  je základní barvou přírody. Uzdravuje, regeneruje, přináší klid a pohodu, je štědrá, je posilující a osvěžující. Podporuje soustředění.

Podporuje soucit, pocit bezpečí, schopnost dávat a přijímat lásku. Rozvíjí kreativitu. Proto bychom měli co nejčastěji odpočívat v přírodě. Vytváří hojnost, úspěch, hledání zaměstnání, odstranění nepříznivé finanční situace, plánování svatby, tvoření úspěšné budoucnosti.

Tyrkysová je barvou prvotního oceánu. Barvy na obloze se odráží na hladině rybníků, jezer a moří, vodní plocha je proměnlivá v závislosti na světelných podmínkách a barevném spektru oblohy. 

 

RŮŽOVÁ  BARVA

Růžový podporuje jemnost a laskavost v rodinných i přátelských vztazích.

Pomáhá také při jednání s dětmi a k upevnění nového milostného vztahu a nastolení důvěry po zradě nebo nezdaru.

Růžová je nejúčinnější při léčení dávných zranění, pro klidný spánek a smiřování po hádkách. Přináší také proud lásky a soucitu.

Růžová je především romantická a milostná, představuje lásku, něhu, jemnost a soudržnost ve vztazích. Osvěžuje ducha a podporuje duchovní bdělost, podporuje náklonnost a ochotu ke kompromisům. Je barvou mládí, harmonie, usmíření a vnitřního klidu. Růžová podpoří duchovní cítění.

Purpurová barva je velmi inspirativní až éterická. Působí uklidňujícím dojmem a navozuje meditaci, proto ji považujeme za barvu duchovní. Posiluje intuici, jasnovidnost, duchovní cítění, moudrost, úspěch, ideály, odstranění negativních energií. Přináší ochranu a schopnost napojení na magickou sféru vyšších světů.

 

HNĚDÁ BARVA

Barva hojnosti, bohatství , domova a naplnění. Pomáhá při osvojování si nových dovedností, především v druhé polovině života.

Je to také barva Matky Země a zemských duchů, takže je vhodná při práci na ochraně životního prostředí.

Hnědá vstřebává bolest, zvyšuje fyzickou energii a základní síly, ulevuje při potížích s nohama, rukama, páteří a tlustého střeva, při bolestech v zádech. 

Je barvou financí, hmoty, úspěchu v podnikání, zaměstnání a studiu.

V magii je symbolem ochrany, pomáhá odhalit faleš a přetvářku.

Je velice hmotná, realistická, může nám být nápomocná potřebujeme-li sejmout z očí růžové brýle, pokud nedokážeme stát pevně nohama na zemi a stále se jen vznášíme v oblacích, pokud žijeme v iluzích a vše vidíme zkresleně. 

 

ORANŽOVÁ BARVA

Oranžová je symbolem vitality, plodnosti, harmonie, optimismu, přináší radost, zahání únavu. Nabádá nás myslet více na sebe, ovšem v pozitivním slova smyslu. Pomáhá neklidné a nejisté duši lépe se vyrovnávat s nečekanými změnami a stresem.

Vytváří pozitivní energie úspěchů tvůrčích, pracovních, studijních. Vibrace oranžové barvy navozuje pocity štěstí a optimismu, omlazuje, podporuje soustředění, přizpůsobivost, přitažlivost, osudové změny. Prohlubuje radostné pocity a tím pozitivně působí na mezilidské vztahy. 

 

ČERVENÁ BARVA

Červená podporuje fyzickou aktivitu, vitalitu, sebevědomí, sílu, vášeň, ale také hněv, impulsivnost a panovačnost. Její podstata je dynamická, temperamentní, otevřená a osvěžující. Symbolizuje vitální energii, oheň a krev. V analogii s krví je světlem života a tudíž je posvátná.

Vibrace červené barvy zlepšuje náladu, pomáhá překonávat strach, zahřívá a probouzí spontánnost v rozhodování, zdravé riskování a odvahu. Podporuje sexuální energii, sebevědomí a dobyvačnost, vášně, emoce, akceschopnost.

Pomocí červené barvy můžeme povzbudit nebo dokonce probudit vlastní vědomí, regenerovat ospalou mysl a odhalit tajemství některých mystérií života. Pomáhá vytvoření čehokoli, co se týká mezilidských vztahů. 

 

ČERNÁ BARVA

Černá je překvapivě tichá barva s převažujícím negativním nábojem, prohlubuje stres, narušenou psychiku, egocentrismus, beznaděj, chaos. Černá je symbolem prázdnoty, zármutku, černých myšlenek, temnoty a smrti. Je znepokojující a melancholická, evokuje smutek.

Ale i černá barva má mnoho odstínů, nic není absolutní, je přece zřejmé, že z chaosu vzniká vše nové, z temnoty a tmy vzniká světlo. Pokud nepochopíme její podstatu, nutí nás skrývat se před pravdou, vyjadřovat bolest a nespokojenost agresivitou. Je spojována s podsvětím. Černá nás nabádá uzavřít minulost, zamyslet se nad vším starým a přijímat nové.

Jak vznikají stromy života